Nowe zamówienie

Wyświetlenia - Wideo - max. ilość 1M
Detale
Promocja
1000-10000 na dobę
Min: 1000, Max 1000000
Typ promocji
- Tylko dla wideo oraz relacji live
Boty/Realni użytkownicy
Średnia prędkość
- Nie dodawać do długich wideo
Można ponownie użyć pakiet, po zakończeniu poprzedniego
Wymagania dotyczące konta
Powinien być otwarty dla wszystkich
Nie zalecamy promowanie treści zakazanych!
Link
Do posta, konta lub grupy
Ilość
$ 6.06
1000 szt.
Wyświetlenia - Eye 10K ⭐️
Detale
Promocja
1000-10000 na godzinę
Min: 50, Max 10000
Typ promocji
Wyświetlenia publikacji
Dla grupy/strony publicznej
Boty/Realni użytkownicy
Średnia prędkość
Dany pakiet można uruchomić więcej niż jeden raz
Wymagania dotyczące konta
Powinien być otwarty dla wszystkich
Nie zalecamy promowanie treści zakazanych!
Link
Do posta, konta lub grupy
Ilość
$ 4.86
1000 szt.