Nowe zamówienie - Kup Instagram Stories

Stories - Wyświetlenia [Wszystkie] - 5К
Szczegóły
Limits for the order
50-500 w godzinę
Min: 250, Max 5000
Rodzaj promowania
Boty
- Bez zdjęć profilowych
- Wyświetlenia dla wszystkich Stories
Średnia prędkość
Rozpoczęcie usługi zależy od bieżącego obciążenia serwisu
- Niestabilne !!!
Wymagania dot. profilu
Profil ma być otwarty i posiadać zdjęcie profilowe
Link
Do posta, profilu bądź grupy
Ilość
$ 0.02
100 szt.